potrzebujesz wsparcia IT ?


szukasz softu na miarę ?


optymalizujesz procesy ?

newitech

IT  IS  PEOPLE

automatyzacja procesów biznesowych

Tetra Pak International to światowa organizacja, która wytwarza opakowania dla wielu rodzajów produktów żywnościowych. Firma poszukiwała rozwiązania, które wsparłoby zarządzanie spójnymi i uporządkowanymi procesami obsługi klientów (realizacja zamówień) oraz umożliwiłoby wgląd w ich status.  Zaproponowaliśmy rozwiązanie oparte na autorskim systemie klasy BPM, integrującym rozproszone źródła informacji (EAI). 

 Na potrzeby działów sprzedaży i IT zrealizowaliśmy ekspertyzy w zakresie zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych. Rozpoczęliśmy projekt od identyfikacji procesów zachodzących w firmie oraz sporządziliśmy dokumentację rozwiązań informatycznych, wspomagających zarządzanie w zakresie codziennych operacji. W ten sposób uzyskano pełen obraz możliwości połączenia różnych rozwiązań w jedną spójną całość oraz uzyskano podstawową wiedzę niezbędną do optymalizacji procesów. 

Zaproponowaliśmy rozwiązanie oparte na autorskim systemie klasy BPM, integrującym rozproszone źródła informacji (EAI). Jego zadaniem, poza scaleniem danych pochodzących z różnych systemów i plików, była także redystrybucja informacji do odpowiednich użytkowników.  Zastosowana platforma BPM umożliwiła automatyzację procedur oraz pozwoliła wdrożyć narzędzia workflow, wykorzystywane w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń lub scenariuszy. Wdrożenie objęło także szkolenie pracowników Tetra Pak z zakresu użytkowania systemu oraz jego dalszego rozwoju. 

Tetra Pak Polska uzyskał pełną swobodę w zakresie implementacji kolejnych procedur i narzędzi workflow. W efekcie uzyskano elastyczne rozwiązanie wspomagające działalność biznesową i obieg informacji na styku lokalnego, polskiego biura sprzedaży, jego klientów, fabryk rozlokowanych w wielu krajach oraz międzynarodowej centrali.