potrzebujesz wsparcia IT ?


szukasz softu na miarę ?


optymalizujesz procesy ?

newitech

IT  IS  PEOPLE

system monitoringu kredytów

Rozbudowane wdrożenie autorskiego systemu klasy BPM wykorzystywanego przez Departament Kredytów Hipotecznych Polbank EFG. W ramach projektu wykonaliśmy funkcjonalności (m.in. poprzez mechanizm plug-in'ów), które automatycznie przygotowują bazę klientów, którzy nie dostarczyli w terminie potwierdzenia spełnienia określonych warunków (jednego lub kilku w oznaczonych parametrach czasowych). 

Dobór kryteriów jest elastyczny i istniaje możliwość wyboru jednego lub więcej parametrów, który na dany moment cyklu życia kredytu hipotecznego jest najbardziej krytyczny. Można też zadecydować o wysyłce monitów dla całej przygotowanej bazy klientów. Jako efekt wdrożenia tej funkcjonalności automatycznie powstawają pliki w formacie niezbędnym do realizacji wysyłki w trybie Massprintingu.