potrzebujesz wsparcia IT ?


szukasz softu na miarę ?


optymalizujesz procesy ?

newitech

IT  IS  PEOPLE

system bankowy na zamówienie

Jako podwykonawca konsorcjum S&T, ITG i Kappa System w sierpniu 2011 zrealizowaliśmy projekt wykonania i wdrożenia Ogólnopolskiego Systemu Wspierania Udzielania Poręczeń (OSWUP) w Banku Gospodarstwa Krajowego. OSWUP jest kompleksowym systemem klasy BPM wbogaconym o moduł ewidencyjno-transakcyjny wspomagającym udzielanie poręczeń kredytowych przez BGK oraz Fundusze Poręczeniowe. Jako podstawę OSWUP wykorzystalismy własne autorskie rozwiązanie klasy BPM pozwalające na dowolne modelowanie i modyfikację procesów związanych z udzielaniem poręczeń. Integralną częścią projektu było wykonanie analizy, modelu danych, moduły oceny wniosków (scoring) o udzielenie poręczenia, jak również integracja z centralną bazą danych. OSWUP umożliwia m.in.:

  • prowadzenie bazy danych klientów, wniosków i umów o udzielenie poręczenia, instytucji finansujących oraz innych podmiotów występujących w procesach udzielania poręczeń,
  • przeprowadzenie oceny analitycznej wniosku o udzielenie poręczenia zgodnie z obowiązującą metodologią oceny ryzyka poręczeniowego, dostarczoną przez Bank,
  • automatyzowanie obsługi procesów związanych z udzielaniem poręczeń przez Fundusze Poręczeniowe oraz BGK,
  • dowolne modelowanie procesów związanych z kompleksową obsługą udzielania poręczeń wraz z możliwością przygotowania indywidualnych interfejsów graficznych dla użytkowników, pozwalających na obsługę procesów związanych z obszarem udzielania poręczeń oraz wymiany informacji z bazą danych,
  • modyfikację i implementowanie modeli scoringowych związanych z procesem analizy i oceny wniosków o poręczenia,
  • wymianę informacji z innymi (zewnętrznymi) systemami informatycznymi z zapewnieniem mechanizmów bezpieczeństwa w oparciu o zasady obowiązujące w Banku.

System realizuje założone funkcje z wykorzystaniem przeglądarki WWW, a interfejs użytkownika został wykonany w najnowocześniejszych technoloagiach, w tym w GWT (Google Web Toolkit).