potrzebujesz wsparcia IT ?


szukasz softu na miarę ?


optymalizujesz procesy ?

newitech

IT  IS  PEOPLE

zarządzanie projektami it

Od sierpnia 2014 realizujemy projekt zarządzania złożonymi projektami informatycznymi dla EcoCar.  Jest to  najbardziej rozpoznawalna firma taksówkowka w Warszawie, wdrażająca nowoczesne rozwiązania i systemy informatyczne unikalne w skali kraju. Dla EcoCar zarządzamy kilkoma projektami:

  • rozbudowy i wdrożenia systemu zarządzania taksówkami i zleceniami
  • wytworzenia aplikacji dla kierowców taksówek
  • wytworzenia aplikacji mobilnej dla klientów
  • integracji typu B2B systemu EcoCar z systemami partnerów działających w obszarze usług transportowych
  • integracji typu B2B systemu EcoCar z systemami partnerów działających w obszarze usług hotelowych

2 ostatnie projekty wsparte są środkami z POIG 8.2.

system bankowy na zamówienie

Jako podwykonawca konsorcjum S&T, ITG i Kappa System w sierpniu 2011 zrealizowaliśmy projekt wykonania i wdrożenia Ogólnopolskiego Systemu Wspierania Udzielania Poręczeń (OSWUP) w Banku Gospodarstwa Krajowego. OSWUP jest kompleksowym systemem klasy BPM wbogaconym o moduł ewidencyjno-transakcyjny wspomagającym udzielanie poręczeń kredytowych przez BGK oraz Fundusze Poręczeniowe. Jako podstawę OSWUP wykorzystalismy własne autorskie rozwiązanie klasy BPM pozwalające na dowolne modelowanie i modyfikację procesów związanych z udzielaniem poręczeń. Integralną częścią projektu było wykonanie analizy, modelu danych, moduły oceny wniosków (scoring) o udzielenie poręczenia, jak również integracja z centralną bazą danych.

 WIĘCEJ... 

automatyzacja procesów biznesowych

Tetra Pak International to światowa organizacja, która wytwarza opakowania dla wielu rodzajów produktów żywnościowych. Firma poszukiwała rozwiązania, które wsparłoby zarządzanie spójnymi i uporządkowanymi procesami obsługi klientów (realizacja zamówień) oraz umożliwiłoby wgląd w ich status.  Zaproponowaliśmy rozwiązanie oparte na autorskim systemie klasy BPM, integrującym rozproszone źródła informacji (EAI). 

 WIĘCEJ...

system monitoringu kredytów

Rozbudowane wdrożenie autorskiego systemu klasy BPM wykorzystywanego przez Departament Kredytów Hipotecznych Polbank EFG. W ramach projektu wykonaliśmy funkcjonalności (m.in. poprzez mechanizm plug-in'ów), które automatycznie przygotowują bazę klientów, którzy nie dostarczyli w terminie potwierdzenia spełnienia określonych warunków (jednego lub kilku w oznaczonych parametrach czasowych). 

 WIĘCEJ...

outsourcing programistów

Nasz największy projekt w tym obszarze zrealizowany w latach 2005-2007 dla Sygnity. Dostarczyliśmy 20 programistów JEE do projektu budowy systemu bankowego.

e-Urząd

Celem wdrożenia autorskiego systemu e-Urząd w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalski  było zbudowanie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw w celu usprawnienie obiegu dokumentów przychodzących i wychodzących oraz procesów związanych ze sprawami wewnętrznymi. 

 WIĘCEJ...